Haber

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu’nun 3. Toplantısı İletişim Başkanı Altun başkanlığında yapıldı

Kamu Diplomasisi Uyum Heyeti, Cumhurbaşkanlığı İrtibat Lideri Altun başkanlığında toplandı.

Kurulun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen üçüncü toplantısına bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve bağlantılı kurum, kuruluşların lider ve lider yardımcıları ile kamu kurumlarıyla kimi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, ulusal kamu diplomasisi uyum süreci çerçevesinde 2019 yılından beri iş birliği halinde yapılan çalışmalar, Ulusal Kamu Diplomasisi Strateji Dokümanı ve Hareket Planını çerçevesinde gelinen nokta ile bundan sonraki süreç için teklif ve amaçlar ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Bağlantı Lideri Altun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kuruluşundan itibaren, Türkiye’nin kamu diplomasisi alanındaki çalışmalarının Bağlantı Başkanlığı uyumunda yürütüldüğünü hatırlattı.

“Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm alanlarda olduğu gibi, kamu diplomasisi alanında da büyük bir atılım içindeyiz” diyen Altun, Türkiye’nin bu alandaki başarılarını daha da ileriye taşımak için en kritik unsurun tüm paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde bu işi yürütmek olduğunu vurguladı.

Altun, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin alametifarikalarından biri olan ‘koordinasyon’ bugün kamu diplomasisi alanında en güçlü şekilde hayata geçirdiğimiz unsurlardan birisidir. Bu başarıyı getiren çabaları için bütün kurumlarımıza ve onların değerli yöneticilerine, temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

İletişimin yüzyılı

Kamu diplomasisi alanındaki çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetini yaptığı “iletişim seferberliği” bağlamında değerlendirdiklerini ve bu doğrultuda yürütmeye çalıştıklarını lisana getiren Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı iletişim yüzyılı olacaktır” düsturu etrafında bu çalışmaları derinleştirme uğraşında olduklarını kaydetti.

Altun, “iletişim yüzyılının” en değerli sacayaklarından birinin de kamu diplomasisi alanındaki çalışmalar olacağını düşündüklerini söyledi.

“Odak nokta Türkiye markasını güçlendirmek”

Kamu diplomasisi alanındaki faaliyetlerinin odak noktasını, “Türkiye markasını güçlendirmek” prensibinin oluşturduğunu lisana getiren Altun, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Her şeyden evvel ülkemizin prestijini daha da yükseltmek en kıymetli gayelerimizden biridir. Milletimizin, devletimizin tez ve savlarını memleketler arası alanda her hal ve koşulda odunsuz formda savunmak birebir formda ana gayelerimizden bir adedidir. Kamu diplomasisi perspektifimizin bir başka gayesi, devletimizin gücünü, kabiliyetlerini, imkanlarını dünyaya göstermek ve tanıtmaktır. Elbette bütün bunlarla birlikte Türkiye’nin çekim merkezi pozisyonunu daha da pekiştirmek, artırmaktır. Bu doğrultuda eğitimden sıhhate, kültürden sanata, ticaretten spora, bilimden irtibata, birçok alanda güçlü bir varlık gösteriyoruz.

Pozitif bağlantı kampanyalarından dezenformasyonla gayrete, milletlerarası etkinliklerden stratejik aktörlerle bağlantı ve iş birliği geliştirmeye kadar, geniş bir yelpazede çok boyutlu çalışmalar yürütüyoruz. Elbette bu çalışmalarda dış siyasetimizin ana ögesi olan hakikati, adaleti ve insanı merkeze alma yaklaşımını da temel alıyoruz.”

“Bölgesel ve global barış ve istikrara gerçekçi ve samimi katkılar sunuyoruz”

Türkiye’nin “gerçek” hikayesini kamu diplomasisinin en etkili araç ve yöntemlerinden faydalanarak dünya kamuoyuna doğru, etkin ve özgün şekilde anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Altun, şunları kaydetti:

“Biz ülkemizin çıkarlarını savunmanın yanı sıra bölgesel ve global barış ve istikrara katkı sunma vizyonunu da içeren dış siyasetimize uygun bir biçimde kamu diplomasimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bizim kamu diplomasimiz, yalnızca ülkemizin, milletimizin hak ve menfaatlerini korumakla kalmıyor birebir vakitte bölgesel ve global barış ve istikrara gerçekçi ve samimi katkılar sunma emelini da hayata geçiriyor. Bugün Rusya ve Ukrayna krizinin oluştuğu ortamda Türkiye’nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın üstlendiği rolün ne derece stratejik bir rol olduğunu, ne derece global, barış ve istikrar ismine hayati bir rol olduğunu daima birlikte görüyoruz. Bu doğrultuda biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktada üstlendiği global liderlik bağlamında kamu diplomasisi yaklaşımımızdan yalnızca ülkemizin çıkarlarıyla değil, tıpkı vakitte bölgemizin çıkarlarıyla ve global barış emeliyle birlikte şekillendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Temel prestijiyle da bizim kamu diplomasisi yaklaşımımız bu tarafıyla global, bölgesel barış ve istikrarı temel alması istikametiyle kendine mahsus nitelikli bir özellik ortaya koymaktadır.”

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın lider diplomasisi kamu diplomasisi alanında Türkiye’nin en büyük avantajlarından biri”

Altun, insani yardımdan diplomasiye, ekonomiden sağlığa, birçok alanda inşa ettikleri Türkiye modellerine, kamu diplomasisi alanında da yeni bir model ekleme gayretiyle katkıda bulunmak istediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “lider diplomasisi”nin de kamu diplomasisi alanında Türkiye’nin en büyük avantajlarından biri olduğuna işaret eden Altun, “Sayın Cumhurbaşkanımız gerek ikili münasebetlerde gerek bölgesel ve global hususlarda, başkan diplomasisinin bütün imkanlarını kullanıyor, bunu birçok krizin tahlilinde gördük.” dedi.

Türkiye’nin, kamu diplomasisi alanında ortaya koyduğu performans ve gayretin, bu alanda yapılan istatistiklere de yansıdığını belirten Altun, şu ifadelere yer verdi:

“Küresel Yumuşak Güç Endeksine nazaran ülkemiz 105 ülke ortasında 2020 yılında 30. sıraya, 2021 yılında 27. sıraya ve 2022 yılında 22. sıraya yükseldi. İnanıyorum ki Kamu Diplomasisi Uyum Heyeti olarak gerçekleştireceğimiz çalışmalarla birlikte bu gelişme daha ileri düzeylere taşınacak.”

Kamu diplomasisi faaliyetleri

Cumhurbaşkanlığı İrtibat Başkanlığı olarak kamu diplomasisi faaliyetleri çerçevesinde bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmalara ait bilgiler veren Altun, Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetlerinin koordinasyonunun daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için Kamu Diplomasisi Koordinasyon Sistemini (KADİS) oluşturduklarını ifade etti. Bu sistem dahilinde tüm paydaş kurum ve kuruluşlarımızın üst düzeyde temsil edildiği Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulunu oluşturduklarını anlatan Altun, bu kurulu kamu diplomasisi faaliyetlerinin icrası noktasındaki en üst kurul olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Türkiye’nin kamu diplomasisi alanındaki faaliyetlerinin tahlilini yapabilmek için Proje Takip Sistemini (PTS) oluşturduklarını bildiren Altun, tüm paydaşların bu sisteme kamu diplomasisi faaliyetlerini girmesinin akabinde, PTS’ye girilen projelerin bütün olarak analizinin yapılmasını sağladıklarını söyledi.

Atun, tüm paydaş kurum ve kuruluşların ortak çalışmasıyla, “Cumhuriyet tarihinin ilk kamu diplomasisi politika belgesi” olma özelliğini taşıyan Ulusal Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi ve Eylem Planını hazırladıklarını belirtti.

6 Temmuz 2021’de gerçekleştirilen ikinci Kamu Diplomasisi Uyum Şurası toplantısıyla da Strateji Evrakı ve Hareket Planını yayımlayarak uygulama kademesine geçtiklerini anımsatan Altun, şöyle devam etti:

“Strateji Evrakımız ve Aksiyon Planımızda uygulanmaya başlanan projeler, faaliyetler, kıymetlendirme ve tahliller son derece hayati bir nitelik taşımaktadır. Bunların hayata geçirilmesi noktasında, daha faal bir biçimde bunların izlenmesi noktasında da web tabanlı Kamu Diplomasisi İzleme Sistemini (KADİZ) oluşturduk. KADİZ’i, 1 Haziran 2022 tarihi itibarıyla tüm paydaş kurumlarımızın kullanımına açtık. KADİZ’e bugüne kadar 59 kurumdan 274 moderatör, 405 kullancı olmak üzere 679 kayıt oluşturuldu. Dün prestijiyle toplam 2 bin 591 proje girişi yapıldı.”

Altun, KADİZ’den elde edilen veriler ve hazırlanan raporların ulusal düzeyde kamu diplomasisi stratejisine yön verdiğini söyledi.

“Kamu diplomasisi alanında ülkemizi hak ettiği yere ulaştıracağız”

Kamu Diplomasisi Uyum Şurasının üçüncü toplantısıyla da hem bugüne kadar yürütülen faaliyetlerin muhasebesini yapmayı hem de geleceğe dönük çalışmalara ait istişare sürecini yürütmeyi amaçladıklarını söyleyen Altun, tüm paydaşlarla birlikte kamu diplomasisi alanındaki çalışmaları sürat kesmeden devam ettirmek istediklerini tabir etti.

Altun, kamu diplomasisi alanında da ülkeyi hak ettiği yere ulaştıracaklarını vurguladı.

Gelecek yılın Cumhuriyetin 100. yılı olması hasebiyle tüm paydaş kurum ve kuruluşlarla Strateji Dokümanının rehberliğinde kamu diplomasisi faaliyetlerini ileriye taşımak üzere çalışmalarını sürat kesmeden devam ettireceklerini belirten Altun, “Tüm paydaş kurum ve kuruluşlarımızın faaliyetlerinin görünürlüklerinin artırılması ve iletişim stratejilerinin desteklenmesi, iletişim kampanyası desteğinin verilmesi noktasında iş birliğine açık olduğumuzu, bu noktada her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum” dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Konferansı periyot başkanlığını bu yıl Türkiye’nin üstlendiğini hatırlatan Altun, bu çerçevede de önemli kamu diplomasi faaliyetleri yürüteceklerini söyledi.

Altun, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleriyle kamu diplomasisi ve medya alanında çeşitli iş birlikleri de yaptıklarını hatırlatarak, bütün kurumların bu yönde katkılarını talep ettiklerini belirtti.

Diğer taraftan, CİMER’i bağlantı platformu olarak son derece değerli gördüklerini ve kurumsallaştırdıklarını anlatan Altun, CİMER’i uluslararasılaştırmak istediklerini, yurt dışındaki vatandaşların kullanımına bu platformu daha fazla sunmayı arzu ettiklerini vurguladı.

Altun, Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulunun dördüncü toplantısını da 2023’ün birinci çeyreğinde yapmayı plandıklarını kelamlarına ekledi.

İletişim Lideri Altun’un konuşmasının akabinde, heyet üyeleri de kelam alarak kamu diplomasisi alanında yaptıkları çalışmaları aktardı. – ANKARA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort